Fotografie obcí Úsuší a Čížky

Navýšení ceny vodného od 1.1.2019

datum: 26.11.2018

Usnesením č. 26/2018 zastupitelstva obce Úsuší bylo schváleno navýšení ceny vodného od 1.1.2019, a to na částku 20,- Kč/m3.

Krajina kolem Úsuší