Fotografie obcí Úsuší a Čížky

Prohlášení o přístupnosti

Stránky obce jsou navrženy a vytvořeny tak, aby maximálně splňovaly standardy přístupnosti podle většiny známých metodik. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.

Velikost textu je definována v relativních jednotkách a lze ji jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Krajina kolem Úsuší