Fotografie obcí Úsuší a Čížky

Svoz nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení 11.10.-14.10.2019

datum: 9.10.2019

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !

 

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.

Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

 

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky,  desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými  stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami, pneumatiky. Při tomto sběru lze odebrat i elektroodpad: televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

 

PŘISTAVENÍ – ODVOZ

STANOVIŠTĚ

od 11.10.2019 odpoledne

     do 14.10.2019 ráno

   

Úsuší náměstí

 

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat velkoobjemové a ostatní odpady!!!

 

Krajina kolem Úsuší