Fotografie obcí Úsuší a Čížky

Svoz velkoobjemového odpadu 29.4.-2.5.2019

datum: 25.4.2019

Svoz kontejneru s VELKOOBJEMOVÝM odpadem se uskuteční v následujícím termínu:

Úsuší: přistavení v pondělí  29. dubna 2019

           odvoz ve čtvrtek 2. května 2019 (dopoledne)

Co patří do velkoobjemových komunálních odpadů

Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veškerý nábytek         z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky     z aut a plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí    a zahradní keramiku také pálené nebo keramické tašky       ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané ROZLOŽÍ. Je to proto, že pokud je nábytek vcelku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný. Zde žádám, aby občané dle svých možností odstranili    z nábytku kovové součásti i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří   do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo.

Krajina kolem Úsuší